Νέα προκήρυξη για 300 μονίμους ετοιμάζει το υπ. Πολιτισμού

|

Nέα προκήρυξη για την πλήρωση συνολικά 300 θέσεων με σειρά προτεραιότητας, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, ετοιμάζει το υπουργείο Πολιτισμού.Εντός των επόμενων ημερών η σχετική προκήρυξη αναμένεται να αποσταλεί για έγκριση προς το ΑΣΕΠ, ενώ στη συνέχεια θα πάρει τον δρόμο προς το Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να αρχίσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Με την προκήρυξη καθορίζονται οι φορείς του υπουργείου Πολιτισμού όπου θα προσληφθούν οι τακτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι ειδικότητες.

Ειδικότερα, 80 θέσεις θα προκηρυχθούν για τον κλάδο ΔΕ Φύλαξης- Πληροφόρησης, 70 θέσεις για τον κλάδο ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, 25 θέσεις ΠΕ Διοικητικού, 35 θέσεις ΠΕ Αρχαιολόγων, 20 θέσεις ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, 16 θέσεις ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, 10 θέσεις ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, 2 θέσεις ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, 3 θέσεις ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών, 2 θέσεις ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 2 θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας Γεωλόγων, 25 θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ειδικότητας Λογιστικού και 10 θέσεις ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Μεταξύ των φορέων που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες τους με τακτικό προσωπικό περιλαμβάνονται: η Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού, οι Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, οι Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η Εφορεία Νεώτερων Μνημείων Αττικής, οι Υπηρεσίες Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων κ.ά.

Παράλληλα, το αμέσως προσεχές διάστημα οι φορείς του υπουργείου Πολιτισμού αναμένεται να εκδώσουν τις σχετικές προκηρύξεις για την πρόσληψη συνολικά 1.100 ατόμων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 7 μήνες, για την κάλυψη των εποχικών αναγκών των υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση για την πρόσληψη του εποχικού προσωπικού σε φορείς του υπουργείου Πολιτισμού έχει λάβει την έγκριση της αρμόδιας επιτροπής του υπ. Εσωτερικών και έχει αρχίσει η έκδοση των προκηρύξεων από τους φορείς. Υπενθυμίζεται ότι από το σύνολο των θέσεων οι 920 αφορούν την κατηγορία ΔΕ Φυλάκων, 90 θέσεις Νυχτοφυλάκων και 90 θέσεις ΥΕ Καθαριστριών.

Σημειώνεται επίσης ότι έως 10 Απριλίου τρέχει η προθεσμία για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 194 θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων σε φορείς του υπουργείου Πολιτισμού.


0 comments:

Post a Comment